Integraal programmeren en adaptief plannen

Het project ‘Samen digitaal in de ondergrond’ is bedoeld om de drempel voor gegevensuitwisseling te verlagen en de kwaliteit van gegevensuitwisseling te verbeteren. Het doel: een toekomst waarin ondergrondse ingrepen in bebouwd gebied zoveel mogelijk gelijktijdig of tenminste in een logische volgorde worden uitgevoerd.

Welkom in de community!

Waarom?

De ondergrond is al vol en er moet nog meer in. Alleen door efficiënt samen te werken, kunnen doelstellingen op het gebied van hinderbeperking, uitvoerbaarheid en ondergronds ruimtegebruik worden behaald.

Hoe?

Gegevensuitwisseling tussen (met name) kabel- en leidingbeheerders, gemeenten en andere overheden over plannen en projectvoornemens door de verschillende databronnen aan elkaar te koppelen via de FAIR-principes.

Wat?

Voor het uitwisselen van gegevens met de FAIR-methode heb je als organisatie en als samenwerkingsverband een aantal dingen nodig, in ieder geval metadata-templates en een online verzamelplek die voldoet aan de FAIR-principes.

Ervaringen